Народни одбор општине Друговац


Назив фонда: Народни одбор општине Друговац

Граничне године фонда: 1952-1954, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.02м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: прописи и упутства виших органа власти, записници, планови откупа, попис сточног фонда