Народни одбор општине Камендол

Назив фонда: Народни  одбор општине  Камендол 

Граничне године фонда: 1951-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3

Степен сређености: сређено

Опис фонда – 1 кутија. Садржај грађе: расписи виших органа власти, уверења, записници, списак комуналних занатлија и занатских радњи, молбе разне