Народни одбор општине Ландол

Назив фонда: Народни  одбор општине  Ландол

Граничне године фонда: 1948-1954, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: расписи виших органа власти, уверења, записници, молбе