Народни одбор општине Липе

Назив фонда: Народни  одбор општине Липе

Граничне године фонда: 1944-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: планови сече шума, здравствена заштита деце, уверења о прометним  вредностима парцела, бирачки спискови, спискови лица за одликовања, откуп