Народни одбор општине Михајловац

Назив фонда: Народни  одбор општине Михајловац  

Граничне године фонда: 1950-1953, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 2.4м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записник о издавању сточног пасоша, разна примања и издавања, разни спискови, откупи, војни позиви, списак за испоруку свиња, поверљива акта, записник  избора бирача