Народни одбор општине Пударци

Назив фонда: Народни  одбор општине  Пударци

Граничне године фонда: 1950-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: листе газдинстава за сетву и откуп, сумарни преглед плана откупа, обрачунске листе