Народни одбор општине Радинац

Назив фонда: Народни  одбор општине Радинац

Граничне године фонда: 1944-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1.5м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: преписка са СНО и општином, молбе, жалбе, уверења, порески разрези, установљавање инвалидности и захтеви за демобилизацију