Народни одбор општине Сеоне

Назив фонда: Народни  одбор општине Сеоне

Граничне године фонда: 1946-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: расписи виших органа власти, планови сетве, попис занатских радњи, издавање разних уверења, записници