Народни одбор општине Суводол

Назив фонда: Народни  одбор општине Суводол

Граничне године фонда: 1954-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: расписи и упутства виших државних органа, заштита сточног фонда, разни       извештаји, уверења о плаћеном порезу и
записници са седница