Народни одбор општине Умчари

Назив фонда: Народни  одбор општине Умчари 

Граничне године фонда: 1946-1959, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 5.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записник о издавању сточног пасоша, разна примања и издавања, разни спискови, откупи, војни позиви, списак за испоруку свиња, поверљива акта, записник избора бирача