Народни одбор општине

Општи закон о народним одборима из 1952. године започео је процес децентрализације читавог друштвеног система. Народни одбори су највиши локални органи државне власти и органи народног самоуправљања у општинама и градовима. Територија народних одбора општина била је утврђена Законом о подели територије НР Србије из 1952. године. Народни одбори општина врше све послове од значаја за привредни комунални, културни и социјални живот општине. После доношења Устава СР Србије 1963. године народни одбори прерастају у скупштине општина. Грађа народних одбора општина пружа податке: о избору одборника; раду комисија; формирању стамбених заједница;радним односима; регистрацији и ликвидацији самосталних занатских радњи; имовинско-правним односима; увођењу месног самодоприноса и др.