Народни одбор среза подунавског (смедеревског)

Назив фондаНародни одбор срезаподунавског (смедеревског)

Граничне године фонда: 1944-1963, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 111.5м

Степен сређености: несређено

Народни одбор среза смедеревског, са седиштем у Смедереву, образован је на основу закона о спровођењу уређења општине и срезова од 16. јула 1955. године и закона о подручјима срезова и општина у Народној републици Србији од 20. јула 1955. године. Новообразовани срез Смедерево обухватао је подручје бивших срезова; Подунавског, Поморавског и Јасеничког. Изменом и допуном закона о подручју срезова и општина у НР Србији од 22. јуна 1957. године на подручју Среза Смедерево укинути су народни одбори општина. На основу закона о подручју срезова и општина, од 17. новембра 1962. године укинут је срез Смедерево, а његова територија ушла је у новоформирану скупштину среза Смедерева.