Новинско издавачко друштво „Наш Глас“

Назив фонда:  Новинско издавачко друштво „Наш Глас“

Граничне године фонда: 1960-2015, Смедерево

Количина грађе (у метрима): м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: укоричена издања