Окружно привредно предузеће „Окнап“

Назив фонда:  Окружно привредно предузеће „Окнап“

Граничне године фонда: 1945-1953, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.5м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: персонална документација, платни споскови, правна документација, молбе за пријем у службу, правна документација