Општински фонд за стамбену изградњу

Назив фонда:  Општински фонд за стамбену изградњу

Граничне године фонда: 1960-1966, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 31.65 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записници са седница, уговори, додела станова, стамбени кредити, валоризација станова, беспарвна усељења, зајмови, техничка документација, финансијска  документација, имовинско – правни документација