Парни млин „Јован Коџас“

Назив фонда:  Парни млин „Јован Коџас“

Граничне године фонда: 1945-1946, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: порез, платни спискови, матични листови, пореске пријаве, конролни лист, досије радника, пројектн адокументација