Пословни савез за ратарство и механизацију

Назив фонда:  Пословни савез за ратарство и механизацију

Граничне године фонда: 1956-1960, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: регистрација, матична књига задужења, евиденције 195-1957, записници, персонална решења, тарифни правилник, заснивање радног односа