Пољопривредна школа „Борис Кидрич“


Назив фонда: Пољопоривредна школа „Борис Кидрич“

Граничне године фонда: 1945-1973, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1.1 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: уписници ученика, књига записника о полагању матуре, записник са 
п
олагања завршних испита, књига записника са завршних испита, приватни испити,
записници полагања курсиста.