Предузеће за промет индустријском робом „Слобода“

Назив фонда:  Предузеће за промет индустријском робом
„Слобода“

Граничне године фонда: 1948-1959, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записници са седница, седнице синдикалне подружнице, решења НОГО Смедерево, уговори, финансијска доклументација, документа ликвидације, разни записници и решења, спискови чланова и службеника ЗЗ