Предузеће „Херој Срба“

Назив фондаПредузеће „Херој Срба“

Граничне године фонда: 1957, Смедеревоauto

Количина грађе (у метрима): 0.9 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: завршни рачуни, попис обртних средстава, попис основних средстава