ПУТ „Јединство – хотел Смедерево“ ДД у стечају

Назив фонда: ПУТ „Јединство – хотел Смедерево“ ДД у стечају

Граничне године фонда: 1975-2004, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 20.0м

Степен сређености: несређено