Савез удружења бораца народноослободилачког рата Среза Смедерево

Назив фонда: Савез удружења бораца народноослободилачког рата Среза Смедерево

Граничне године фонда: 1950-1967, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 7.7м

Степен сређености: несређено