Самоуправна интересна заједница водопривреде

Назив фондаСамоуправна
интересна заједница водопривреде

Граничне године фонда: 1977-1989, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 7м

Степен сређености: сређено