Самоуправна интересна заједница дечије заштите

Назив фонда: Самоуправна интересна заједница дечије заштите

Граничне године фонда: 1972-1989,
Смедерево

Количина грађе (у метрима): 3 м

Степен сређеностинесређено