Самоуправна интересна заједница за одмор и рекреацију

Назив фондаСамоуправна
интересна заједница за одмор и рекреацију

Граничне године фонда: 1978-1985, Смедерево

 Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено