Самоуправна интересна заједница информисања


Назив фондаСамоуправна
интересна заједница информисања

Граничне године фонда: 1976-1986, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1м

Степен сређености: сређено