Самоуправна интересна заједница културе


Назив фондаСамоуправна
интересна заједница културе

Граничне године фонда:1 968-1988,
Смедерево

Количина грађе (у метрима): 8м

Степен сређености: несређено