Самоуправна интересна заједница образовања

Назив фондаСамоуправна интересна заједница дечије заштите

Граничне године фонда: 1967-1987,
Смедерево

Количина грађе (у метрима): 5 м

Степен сређеностисређено