Самоуправна интересна заједница социјалне заштите

Назив фондаСамоуправна интересн заједница социјалне заштите

Граничне године фонда: 1978-1989, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1 м

Степен сређености: сређено