Самоуправна интересна заједница физичке културе


Назив фондаСамоуправна
интересна заједница физичке културе

Граничне године фонда: 1967-1988,
Смедерево

 Количина грађе (у метрима): 1м

Степен сређеностинесређено