Сартид

„Прохал“ ДОО у ликвидацији 2002-2008 Смедерево

„Центар за испитивање водомера“ ДОО у ликвидацији 2002-2007 Смедерево

„Логистика“ ДОО у стечају 2002-2007 Смедерево

„Логистика“ ДОО у стечају 2002-2007 Смедерево

„Челик“ ДОО у стечају 2000-2004 Смедерево

„Дирекција за реструктуирање“ ДОО у стечају 2000-2010