Сервис за обављање превозничке делатности

Назив фонда:  Сервис за обављање превозничке делатности

Граничне године фонда: 1969-1974, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: персонална документација, судски спорови, покретање стечајног поступка, завршни рачун за 1970, биланс 1971, платни спискови за јануар, октобар, децембар 1971.