Скупштина општине Мала Крсна

Назив фонда: Скупштина општине Мала Крсна

Граничне године фонда: 1955-1966, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 32.5м

Степен сређености: несређено