Скупштина општине

Уставом СР Србије из 1963. године народни одбори општине прерастају у скупштине општина. Скупштине општина су највиши органи власти и орган друштвеног самоуправљана у општини. Општинску скупштину сачињавају Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина општине доноси статут, oдлуке, друштвени план и буџет, урбанистички план, оснива општинске фондове, радне и друге организације, расписује референдуме и изборе и друго.