Скупштина среза смедеревског


Назив фондаСкупштина среза смедеревског

Граничне године фонда: 1963-1967, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 18м

Степен сређености: несређено 

До нове административне реорганизације дошло је од 01.01.1963. године. Спојени су срезови Смедерево и Пожаревац. Од јула 1963. године народни одбори срезова мењају назив у Скупштине срезова.Назив Скупштина среза Смедерево задржан је до укидања срезова у априлу 1967. године.