Средњошколски интернат

Назив фонда: Средњошколски интернат

Граничне године фонда: 1949-1952, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: извештаји о потрошњи хране, требовања, списак слабих ученика у интернату, уговори о раду и решења, расписи виших органа власти, платни спискови и буџет, биланс, завршни рачуни