Среско занатско индустријско предузеће ,,1. мај“

Назив фонда:  Среско
занатско индустријско предузеће ,,1. мај“

Граничне године фонда: 1951-1955, Смедеревоauto

Количина грађе (у метрима): 0.3

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: регистрација, списак инвентара за млинове у (Радинцу, Михајловцу, Коларима Осипаоници), персонална документација,,биланс, спискови чланова СК у предузећу „1. мај“, тарифни правилници, записници о процени помоћних средстава млина       у  Осипаоници