Среско занатско предузеће „Занатлије“

Назив фонда:  Среско занатско предузеће „Занатлије“

Граничне године фонда: 1949-1951, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: решења о оснивању предузећа, решења и уговори о раду, отварање радионице у малој Крсни, план, предмер и предрачун за изградњу столарске радионице предузећа, биланси, ђачке књижице, плата по кварталима, финансијски планови и др.