Среско-млинско предузеће „Смедерево“

Назив фонда:  Среско-млинско
предузеће „Смедерево“

Граничне године фонда: 1947-1950, Смедеревоauto

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: персонална документација, одлука о стварању млинских центара у Смедереву, спискови радника, записник о извршеном попису целокупне имовине млина у Липама