Среско откупно предузеће „Пољопривредник“

Назив фонда:  Среско откупно предузеће „Пољопривредник“

Граничне године фонда: 1948-1953, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: откуп, откупна станица Смедерево-Колари-Гроцка, платни спискови