Среско трговинско предузеће „Партизан“

Назив фонда:  Среско трговинско предузеће „Партизан“

Граничне године фонда: 1947-1956, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.4м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: платни спискови, планови трошкова, биланс, решења о осамостаљивању, решења о отказима, персонална акта, дописи виших органа власти