Среско угоститељско предузеће Смедеревка

Назив фонда
Среско
угоститељско предузеће Смедеревка

Граничне године фонда:1948-1952,  Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено     

Садржај грађе: акт о оснивању предузећа, списак службеника са назначеном врстом посла коју су обављали, записници о предузећу у ликвидацији, реверси, записници залиха поресторанима