Среско-цигларско црепарско предузеће „Црепар“

Назив фонда:  Среско-цигларско
црепарско предузеће „Црепар“

Граничне године фонда: 1947-1951, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: планови прозводње цигле и црепа, рачуни за извршене оправке, извештаји,биланси, записници, перонална документација, радне књижице, уговори о раду