Стамбена заједница „Лештар“

Назив фонда: Стамбена  заједница  „Лештар“

Граничне године фонда: 1959-1965, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе:  решења и одлуке, записници, информације о стамбеним заједницама, уговори о закупу пословних просторија, списак руководиоца града, персонална документација, платни спискови за 1962.