Стамбене заједнице

Образоване су за одређен број зграда, према подели коју је вршио народни одбор општине. Оне су почеле да отварају разне сервисе за помоћ домаћинства. Бавили су се прањем и пеглањем, чишћењем станова и разним  занатским услугама. Одлуком Народног одбора општине Смедерево од 25.06.1959. године основана је стамбена заједница „Лештар“.