Трговинско предузеће за промет отпацима на велико „Дунав“

Назив фонда:  Трговинско
предузеће за промет отпацима на велико „Дунав“

Граничне године фонда: 1956-1965, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.7 м

Степен сређености: сређено       

Садржај грађе: решења о регистрацији и ликвидацији предузећа, решења о заснивању и раскиду радног односа, уговори о купопродаји, техничка и персонална документација, завршни рачуни, правилници, извештаји