Трговинско предузеће „Моравац“

Назив фонда:  Трговинско предузеће „Моравац“

Граничне године фонда: 1968-1976, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: решења о регистрацији и стечају, правилници, систематизација, завршни  рачуни, записници