Трговинско предузеће на мало „Равни Гај“

Назив фонда:  Трговинско предузеће на мало „Равни Гај“

Граничне године фонда: 1954-1959,Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: налози за књижење, платни спискови, путни рачуни, завршни рачуни