,,Уно Мартин – хоме“ А.Д. у стечају

Назив фонда: ,,Уно Мартин – хоме“ А.Д. у стечају

Граничне године фонда: 1960-2010, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 8.3м

Степен сређености: несређено