Управа за изградњу путева

Назив фонда:  Управа за изградњу путева

Граничне године фонда: 1962-1964, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: регистрација установе 1962, записници са седница управног одбора, персонална и техничка документација, ликвидација установе, платни спискови